Inżynier Budowy/Kierownik Robót

OPIS:

 • kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych,
 • monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą,
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej,
 • rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – dokonywanie odbiorów robót budowanych,
 • składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • udział w przekazywaniu lokali dla Klientów wraz z koordynowaniem usuwania usterek w okresie gwarancji,
 • koordynowanie procesów budowy od przygotowania do odbioru,
 • nadzorowanie prac od strony organizacyjnej, administracyjnej oraz technicznej,
 • koordynacja robót zgodnie z harmonogramem i budżetem,
 • współpraca z inwestorem, inspektorami nadzoru, podwykonawcami, dostawcami, projektantami,
 • efektywne zarządzanie zespołem,
 • ocena i monitorowanie szans i ryzyka związanych z budową,
 • uczestnictwo w naradach i spotkaniach

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość oprogramowania AUTOCAD, PAKIET OFFICE, mile widziana znajomość MS PROJECT,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i doświadczenie w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność

OFERUJEMY:

 • atrakcyjny system premiowy,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/ B2B,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywanie nowych doświadczeń,
 • miłą atmosferę pracy w młodym i zgranym zespole,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę pełną wyzwań

Osoby zainteresowanie prosimy o nadesłanie CV przy pomocy arkusza aplikacyjnego wraz z klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych. Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

AplikujPrzepisz kod: captcha

Nasze Realizacje