Kierownik Budowy/ Kierownik Robót

OPIS:

 • zarządzanie procesami budowy od przygotowania do odbioru
 • nadzorowanie prac od strony organizacyjnej, administracyjnej oraz technicznej
 • koordynacja robót zgodnie z harmonogramem i budżetem
 • współpraca z inwestorem, inspektorami nadzoru, podwykonawcami, dostawcami, projektantami
 • sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością projektów
 • monitorowanie kosztów budowy
 • efektywne zarządzanie zespołem
 • ocena i monitorowanie szans i ryzyk związanych z budową
 •  uczestnictwo w naradach i spotkaniach

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe budowlane
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • samodzielność i doświadczenie w wykonywaniu zadań
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
 • znajomość oprogramowań AUTOCAD, PAKIET OFFICE, MS PROJECT
 • dyspozycyjność

OFERUJEMY:

 • atrakcyjny system premiowy
 • stabilne zatrudnienie
 •  możliwość rozwoju oraz zdobywanie nowych doświadczeń
 •  miłą atmosferę pracy w młodym i zgranym zespole
 • niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowanie prosimy o nadesłanie CV przy pomocy arkusza aplikacyjnego wraz z klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych. Z góry dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy z wybranymi kandydatami.

AplikujPrzepisz kod: captcha

Nasze Realizacje