Projekt i remontu budynku Solariego 1Kategoria: Projekty indywidualne

Klient: Wspólnota mieszkańowa Solariego 1
Adres realizacji: uL. Solariego 1
Rozpoczęcie - zakonczenie: 13/11/2013 - 30/12/2013
Powierzchnia: 0 m²

Elewacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Solariego 1 wymagała gruntownej odbudowy. Widoczne były na niej zacieki i odbarwienia z powodu źle wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, a także braków w systemie obróbek blacharskich. Budynek mieści się w obszarze ochrony konserwatorskiej w zabytkowym osiedlu Kolonia Staszica na warszawskiej Ochocie, dlatego istotną kwestią w tym zleceniu była solidność i technologia wykonania prac.

Nasze biuro projektowe wykonało projekt niezbędnych zmian i poprawek, a także uzyskało niezbędne uzgodnienia konserwatorskie zaprojektowanych prac remontowych. Przez nas przez cały okres trwania remontu nadzorowaliśmy wykonywanie prac zgodnie z projektem i normami budowlanymi (inwestor zastępczy).

Prace remontowe polegały na nałożeniu nowego tynku strukturalnego, renowacji stolarki, wymianie i uzupełnienie obróbek blacharskich oraz renowacji okładziny kamiennej na najniższej kondygnacji budynku.

Nasze Realizacje